Skip to main content

Tjänster och material för hemmamiljöer. Vi är din leverantör av grustäkt, grus, fyllnadsmassor & matjord i Göteborg!

Anläggningsmaterial 

Vi erbjuder ett brett sortiment av grus, sand och krossmaterial. Materialet levereras med tippbil, kranbil eller i storsäck från närliggande upplag.

Fyllnadsmaterial

Vi levererar fyllnadsmaterial efter dina behov.
Vi tar även hand om de fyllnadsmassor ni har behov av att få borttransporterade.

Vi på Fraktkedjan Väst kan ex hjälpa dig med följande tjänster:

• Flis till isgrusning
• Spridning av väggrus
• Sand till sandlådan
• Jord till gräsmattan
• Makadam till husgrunden
• Singel till grusgång
• Kullersten

Våra säljare hjälper till med att göra de beräkningar som krävs i både större och mindre projekt.
Du som privatperson kan genom att ta kontakt med  vår  transportledning få besked direkt om vad ett lass grus eller matjord kostar att få levererat.