Skip to main content

Vår breda fordonspark för anläggningsuppdrag. Lastväxlare, liftdumper, sopmaskiner mm.

Anläggningsfordon 

Vi erbjuder 3 och 4-axliga fordon anpassade för olika typer av material, med släp om behovet finns.
Lastkapaciteter upp till 40 ton.

Asfaltsfordon

Vi har fordon med släp för asfaltstransporter utrustade med rundbottnade, isolerade flak, växelflak, kassett, sprider, kran eller maskinflak.

Betongfordon

För transport av betong med 3 eller 4-axlade fordon för 5-7 m3.
Utrustade med utläggningsränna på 9m.
Utläggning med transportband 13 alt 16m.
Bandbil kan även lägga ut krossmaterial.
Lägst betongbehörighet Betongklass III.

Lastväxlare & Liftdumper

Vi har en komplett fordonspark med lastväxlare och liftdumper som kan tillgodose era behov.
Med våra lastväxlare och liftdumper utför vi utsättning av flak och container för schaktmassor, rivningsmaterial, ris mm.

Kranfordon

Vi har fordon med krankapacitet för att klara alla typer av lyft.
Utrustade med jibb, skopa, såg, personkorg mm.

Sopmaskiner

Vi har sopmaskiner med olika kapacitet.
Våra sopmaskiner klarar av uppdrag så som sopning av tex. gångbanor, parkeringsytor, öppna omlastningsytor mm.
Välj mellan bil eller traktor för just dina sopningsbehov.

Tungtransport

Vi transporterar allt från små till stora maskiner på lastväxlarfordon och maskinsläp/trailers.

Vattentankstransport

 Behöver du vatten för att fylla exempelvis en vattenreservoar eller pool?
VI har vattentankar upp till 12 m3.