Skip to main content

Delägare

Du är vårt varumärke! 

Fraktkedjan Väst är Västsveriges ledande transportföretag med affärsområdena anläggning och distribution som bas. Oavsett vilket affärsområde du kommer i kontakt med, kan du räkna med ett professionellt och seriöst bemötande. Affärsmässighet och strategiskt tänkande gör oss till en långsiktig partner som förstår vikten av kostnadseffektivitet och ekonomiskt gynnsamma lösningar. Den bredd i kompetens som vi erbjuder innebär också en förmåga att kunna ta helhetsåtaganden och leva upp till kraven på en primärleverantör.