Skip to main content

Specialtransporter - Vi lastar och transporterar högt, tungt, brett eller långt gods. Inget uppdrag är för komplicerat för oss!

Specialtransport 

Har du behov av enstaka specialtransporter eller vill du hitta lösningar för ett mer kontinuerligt flöde av tunga transporter? Kontakta oss!

Vi har mycket lång erfarenhet av special- och tyngre transporter. Vår fordonspark är väl varierad för att kunna klara av de flesta olika uppdrag. Kompetensen hos förarna är hög, vilket är en förutsättning för att kunna utföra denna typ av specialuppdrag. Våra uppdragsgivare inom specialtransporter kommer i första hand från betongindustrin, prefab, stålkonstruktion, industri och från byggbranschen.

Dispenstransport

Vid specialtransporter är det inte ovanligt att det krävs särskilda intyg eller dispenser för att kunna genomföra uppdraget. Vi hjälper dig självklart med all dokumenthantering i samband med specialtransporten, till exempel dispenser, tillstånd och följebilar när dessa behov uppstår.