Skip to main content

Detta är Fraktkedjan Väst. Vi är ditt åkeri, transportföretag & transportfirma i Göteborg.

Fraktkedjan Väst 

Fraktkedjan Väst är Västsveriges ledande transportföretag och åkeri med affärsområdena anläggning och distribution som bas. Oavsett vilket affärsområde du kommer i kontakt med, kan du räkna med ett professionellt och seriöst bemötande. Affärsmässighet och strategiskt tänkande gör oss till en långsiktig partner som förstår vikten av kostnadseffektivitet och ekonomiskt gynnsamma lösningar. Den bredd i kompetens som vi som åkeri erbjuder innebär också en förmåga att kunna ta helhetsåtaganden och leva upp till kraven på en primärleverantör.

Vi ligger nära kärnaffären

Inom både anläggning och distribution finns affärskritiska behov av att flytta varor och material från ett ställe till ett annat. Livsmedelsbutiker och andra försäljningsställen kräver precisa, punktliga och effektiva varuflöden för att det överhuvudtaget ska finnas en affär. Anläggningsprojekt måste ha rätt material i rätt tid till rätt plats så länge projektet pågår. I båda fallen ställs höga krav på tillgänglighet, precision och kunskap.

Vi är en transportfirma och åkeri som erbjuder dig en affärskritisk funktion. Det innebär att vi kan hjälpa dig som har behov av olika transportlösningar att bli mer kostnadseffektiv, få nöjdare kunder och skapa mer lönsamma affärer.