Skip to main content

Vårt miljöarbete.

Dagens kunder är mycket miljömedvetna. Detta gagnar även oss eftersom deras engagemang, krav och önskemål hjälper oss att utvecklas i rätt riktning. Kraven berör såväl personal, utbildningar, fordon, utrustning som rapportering och uppdragsstatistik.

Vi ser att våra kunder i stor utsträckning har tillsatt resurser för att följa upp hur bra vi efterlever de efterfrågade kraven. Huruvida förarna verkligen har genomgått kurser, kör sparsamt och miljöriktigt, har kompletteringsutrustat fordonen med alkolås, saneringsutrustning och liknande. Med tanke på att du som kund ofta är rapporteringsskyldig, hjälper vi dig gärna att hitta former som gör det enklare för dig uppfylla dina skyldigheter.