Nyheter

Specialavdelningens projekt gångbro

Projekt gångbro är ett uppdrag som Fraktkedjan Väst har genomfört för en kund Lecor Stålteknik. Lecor Stålteknink och Fraktkedjan västs specialavdelning har sedan en lång tid tillbaka samarbetat på olika projekt ihop.

Stort deltagande på vår krankurs

Den 5-6 maj hade vi den åttonde kranutbildningen i ordningen.

Våra delägare är med och bidrar till att nå de nationella klimatmålen!

Utsläppen av koldioxid från transportdrivmedel minskade under 2017.

Dataskyddspolicy