Vi byter namn
Stort deltagande på vår krankurs

Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige

När satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande drar igång i Västsverige är det mycket som ska levereras, flyttas, hanteras och sorteras. Det ställer stora krav på transportlösningar som är effektiva och miljöanpassade.


Fraktkedjan Väst är Västsveriges ledande transportföretag och åkeri. Med en modern fordonsflotta, egna terminaler och täkter och en sund syn på arbetsmiljö och vår gemensamma miljö kan vi skräddarsy kostnadseffektiva helhetslösningar.

Vi kan regionen utan och innan och verkar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer, med invånarna och andra människor som påverkas av vårt uppdrag. Det sammanfattar vi i vår vision: Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige.

Är du med och bygger framtidens Göteborg? Då kör vi. Vi samarbetar för att bygga en hållbar framtid.Varje dag. 

Våra Tjänster

Anläggningstransporter

Kranbilstransporter

Kyl och Frystransporter

Industri- och specialtransporter

jord, sand, grus och makadam

kundunika lösningar

lager och terminal

Distributionstransporter

Hem och trädgård

container och flak

schakt och återvinning

Vattenreningscontainer

VI BYTER NAMN

Fraktkedjan Väst Anläggning AB har bytt firma till: Fraktkedjan AB

Infrastruktur på skyhög nivå!

Fraktkedjan Väst Anläggning, på uppdrag av NCC, är med och bygger ut Landvetter Flygplats i en enorm satsning som skall säkra framtidens ökade flygvolymer.

Specialavdelningens projekt gångbro

Projekt gångbro är ett uppdrag som Fraktkedjan Väst har genomfört för en kund Lecor Stålteknik. Lecor Stålteknink och Fraktkedjan västs specialavdelning har sedan en lång tid tillbaka samarbetat på olika projekt ihop.

Dataskyddspolicy